החוטא ייצא נשכר

פרוטוקול הדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים בת"א – שחרץ השבוע את גורל המכתש * מסובך, מעניין ובעיקר מדכא * כך נפל הבית סופית

הדיון התקיים ביום חמישי, 15 בספטמבר 2011, שעה 9, בבית המשפט המחוזי בת"א:

עו"ד אילן בומבך (פרקליטם של שלושת תושבי שכונת בורוכוב שעתרו נגד ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית גבעתיים ונגד יורוקום על חוקיות היתר הריסת המכתש): "אני חוזר על האמור בעתירה ובתגובה לתגובות המשיבים. אני מפנה לעמ' 14 לעתירה מי הם העותרים. זה אנשים טובים שגרים בגבעתיים, שהאיצטדיון יקר לליבם. הם גרים קרוב לאיצטדיון. הם לא קשורים לעירייה. חברי הוועדה המקומית נמצאים כאן. שלטון החוק יקר לליבם. הם רוצים שההחלטות של הוועדה המקומית יוגשמו ויתקיימו במלואן. שניים מחברי הוועדה המקומית, רן קוניק ויורם פומרנץ, מאוד התפלאו לקרוא את תגובת המשיבים כיוון שזה לא מה שסוכם.

"אני רוצה להפנות לשלוש שורות שכתבנו במבוא. אנחנו מסבירים מה זה האיצטדיון ומה הרקע שלו. השטח של האיצטדיון נתרם על ידי אנשים טובים בשנת 1927 למטרה מאוד מגודרת – לצרכי ציבור. נתנו במתנה לייעוד מסוים. הייעוד הזה אומר ובצדק כדורגל לא משחקים, אבל מי שנתן את זה נתן את זה כדי שישמש לצרכי ציבור. הם לא רוצים שזה ישמש למשהו אחר. השטח הזה זה שטח היסטורי, זה שטח שהם רוצים לבוא ולהצביע עליו לנכדיהם, כדי להגיד שזה היה איצטדיון. לא צריך תוכנית שימור כדי לשמר אותם. באו והרסו ללא היתר כדין. להם יש רצון אמיתי שבמקרה עולה עם קנה אחד גם עם החלטות ועדה מקומית, שקבעו שאי אפשר להרוס את האיצטדיון עד שלא תאושר תוכנית איחוד וחלוקה. כמובן שאם זה יהיה כך, אין ספק שהם לא יכולים לבוא. נניח שזה תנאים לבנייה, מסתבר שהמשיב יורוקום נדל"ן… אני רוצה שהמהנדס והחלטה של הוועדה תהיה שונה. החלטה שלא שונתה באה ולא אפשרה את זה רק לפני שנה ואני מדבר על הוועדה המקומית. במפורש לדחות את הבקשה, לא תאושר הריסה שתאפשר עיי חרבות. לבוא ולאפשר הריסה לבד, רואים שהוועדה המקומית דחתה את זה, התחלף מישהו זה לא נימוק. צריך החלטה אחרת שתקבע לאור שינוי נסיבות, לאור כל מיני דברים שקרו, חוזרים מהחלטתנו, מאפשרים את ההריסה. אבל כשרואים החלטה מנומקת, לא רוצים ליצור עיי חורבות לתקופה לא ידועה.

"מה שצריך לומר זה שלא יכול להיות שחוטא ייצא נשכר. הבאתי פסק דין בעניין בלומנטל. אחרי שנתיים וחצי נאמר הרסתם שלא כדין, זה לא מעניין. לא היה היתר תקף. צריך לבוא ולהסתכל ולראות מה כתוב בהיתר. לאורך כל הדרך כורכים בכפיפה אחת הריסה ובנייה ביחד. איך אני יודע שזה לא מה שהמשיבים טוענים? אני מפנה לנספח 1 לעתירה. סוג בקשה להיתר 3.4.11. מהות הבקשה הריסה ובנייה. כתנאי להיתר המשולב הזה גם הריסה וגם בניה זה מתן תוקף תוכנית איחוד וחלוקה. איך אפשר לחשוב אחרת? עוד מסמך ועוד מסמך, באים ואומרים שהפרשנות היחידה זה מה שאנחנו אומרים. כשמדובר בהריסת כל המבנים ברור שזה לא יכול להיות. אין ספק שאם בית המשפט רואה בנספח 2… שלושה מחברי הוועדה המקומית שנמצאים כאן, באים ואומרים שכל התנאים מתבצעים לפני שמתקבל ההיתר. אני מפנה לנספח 2. גם בדיון ביום 21.6. אותו דיון שמאשרים את ההמלצות הקודמות מ-3.4. בא מהנדס ואומר אכן לא יוצא היתר להריסה והקמה, לפני שיתקיימו התנאים האלה. אני מפנה לנספח 3 שאומר דיון בבקשה להוצאת היתר. תשובת מהנדס העיר: "כמובן שלא יינתן היתר לפני קבלת התסקירים הנדרשים". כל התנאים שנדרשו הם לפני הוצאת היתר.

"אחרי כל הדברים האלה אנחנו מקבלים החלטה שמחליטה לדחות את ההתנגדות. התשובה של החלטת ועדת המשנה בתאריך 3.8 נספח 5 עמוד אחרון. אני מפנה לכך שכתוב שההחלטה אינה סופית וחברי הוועדה רשאים לדרוש להביאן לדיון נוסף. הם אכן מתכוונים להשתמש בסמכות זו. לכן עדיין אין החלטה מאושרת לאיחוד וחלוקה. בנוסף בשורה הבאה כתוב שניתן לפנות לוועדת ערר מחוזית בתוך 30 יום. הם מתכוונים לעשות זאת. גם ביקשתי ארכה למען הזהירות, בגלל שגם חברי הוועדה מתכוונים להביא לדיון נוסף. לכן מאוד הופתענו שיום אחרי שאנחנו מקבלים את ההחלטה, אומרים לנו שהחליטו להרוס. אף אחד לא סיפר לנו שיש היתר הריסה. כתבתי גם בתגובה שיש לפרסם היתר הריסה. לא מגלים, לא מפרסמים. אנחנו מופיעים בוועדה, מדברים על נושא האיצטדיון ואף אחד לא אומר לנו. חברי אומר למה לא בדקתם? למה לא חיפשתם? גם חברי הוועדה נדהמו שיש היתר. אז אומרים לנו שאתם לא יכולים לצלם את התיק, תנו לנו כל מה שאפשר. אפילו לא ידענו על החלטה מה-13 מאוגוסט .2010

"מה שאני אומר זה שהיתר הריסה היה צריך לפרסם אותו ולהודיע עליו. לא היה צריך למנוע נגישות לתיק כפי שעשו כאן. היה צריך לבוא עו"ד ממשרדי וממש באיומים משפטיים לבוא ולקבל את ההחלטה. פנינו מיד לשופט התורן. אני לא יודע למה אצה הדרך. האיצטדיון היה על תילו במשך כל כך הרבה שנים. אנשים עושים דבר לא חוקי. נותנים היתר לא כדין ואז אומרים – הרסתם חלק, בואו תהרסו הכל. השטח הזה צריך להיות נקי ומיועד לצרכי ציבור, והדברים יידונו במקום אחר ולא כאן.

"הרצונות שהמצב יקויים לפי החוק, ומאוד מפריע להם שבאים והורסים שלא כדין, וחלילה שביהמ"ש ייתן יד. פנינו לשופטת אלמגור שלא השתכנעה. הלכנו לשופט מלצר שראה את התגובות, וגם אליו שלטון החוק מאוד יקר. כולם רוחצים בניקיון כפיהם. אני אראה לביהמ"ש, פשוט פועלים תחת חשש מיורוקום נדל"ן, שאומרים יתבעו אותם. נאמר שאנחנו חייבים לבוא ולתמוך בתוכנית היזם כי אחרת תהיה תביעה נגדנו. ככה מקבלים החלטה? אני מפנה לנספח 14 לעתירה. אני מפנה למכתב של מר פומרנץ. באים וחותמים על מכתב בלי ליידע את הוועדה לתכנון ובנייה. זה יעלה על הדעת? פתאום בגלל שחוששים מתביעה באים ועושים הכל כדי להכשיר את השרץ הזה".

עו"ד תמר לרנר, פרקליטת עיריית גבעתיים: "שלטון החוק יקר לוועדה המקומית ולכן אני באמת מבקשת מביהמ"ש נכבד זה להכריע ולקבוע שלא נפל כל רבב בהוצאת ההיתר. אני חוזרת ומזכירה שמשנת 94 מבחינה תכנונית אין איצטדיון. מבחינה תכנונית השימוש בו הוא שימוש חורג. לא ראינו שום ראייה, שום שמץ ראייה או כל מסמך שמדבר על תרומה. ראינו את ההסכמים בהם רכשה יורוקום את הנכס מ"עמלנו" ואת הסכם החכירה של "עמלנו" ששילמו על זה כסף רב.

"אני רוצה להתייחס לשאלה האם ההיתר שניתן תואם החלטה או אינו תואם החלטה. כפי ששאל בית המשפט את חברי, ולא מצאתי שום תשובה לכך. אי אפשר לקרוא את התנאים להחלטה, אלא כתנאים להיתר בנייה. זה פורט בתגובה. לא ייתכן ש-24 תנאים הם לא תנאי, ותנאי אחד של איחוד וחלוקה הם כן תנאי. חמשת התנאים הם ציטוט של תוכנית 390א, היא זו שקובעת התנאים ובין התנאים שנקבעו אני מפנה לסעיף 12.10 לנספח א', לתגובה שלנו כתוב תנאים למתן היתר בנייה. א. זה אישור נספח בינוי, אישור רשות עתיקות, אישור תוכנית איחוד חלוקה. הריסת כל המבנים לגבי מגרשים מסוימים וכן הלאה. כל התנאים האלה מצוטטים מילה במילה בהחלטת הוועדה. הקשר הברור בין ההחלטה לבין התוכנית מעיד שגם מטעם זה התנאים הינם תנאים רק להיתר בנייה.

"אם חברי אומר שרק תוכנית איחוד וחלוקה היא תנאי להיתר הריסה, איך יכול להתמלא התנאי של היתר הבנייה להריסה בטרם היתר בנייה? יותר מזה, גם שני חברי הוועדה שביקשו דיון במליאה, כך הם בעצמם פירשו את החלטת הוועדה המקומית. אני מפנה לנספח 19.2 לעתירה. זה מכתב של שני החברים מ…  אני מפנה לסעיף ב'. כלומר, הם אומרים ההחלטה פגומה. קודם תשלימו את התנאים ואחר-כך ניתן לכם את היתר הריסה. אני מפנה לנספח 4. המליאה מאשרת למרות הבקשה לדיון חוזר, מאשרת את אותה החלטה באותו נוסח בדיוק. לכן גם לדעת שני חברי הוועדה, החלטת ועדת המשנה משמעותה היחידה היא הפרדה בין ההריסה שניתן להוציאה מיידית ובין היתר הבנייה שטעון מילוי של 33 תנאים. הם התנגדו להפרדה בין ההריסה לבנייה. לעניין היתר ההריסה – עקרונית לא כל החלטה של ועדה מקומית טעונה פרסום. חוק התכנון והבנייה קובע מתי יש לפרסם. סעיף 89 לחוק מדבר על פרסום בטרם הפקדת תוכנית. סעיף 97 ב' על פרסום במתן היתר, לא לפני תוכנית מופקדת. סעיף 149 לחוק מדבר על פרסום בבקשות שיש בהן הקלה או שימוש חורג. אישור היתר בנייה תואם תב"ע שאין בו שום סטייה, אינו מחייב פרסום. יותר מזה, רק ב-7.9 בית המשפט העליון בע"א 9313/08 אופנברג נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב, פסק מתי צריך לפרסם והקטע הרלבנטי פרסום היתר לפי 145 לא רק שלא טעון פרסום, אלא אינו מקנה מעמד להתנגדות לפני ועדות תכנון ובנייה.

"העותרים בבקשה שלהם אומרים לא פרסמתם כי יש תקנה 18ה' לתקנות תו"ב, אני מפנה. יש שני שלבים. שלב ראשון מוצא ההיתר, שלב שני אחרי שמוצא ההיתר הקבלן שמבצע יש לו חובות להציב שלטים מכוח תכנון ובנייה – מי הקבלן המבצע, מהות העבודה וכן הלאה. אם הקבלן המבצע לא הציב שלט, הוא עבר על הוראות התקנות, אבל בין זה לבין חוקיות ההיתר אין ולא כלום. העותרים בתגובתם מסתמכים על החלטתה של כבוד השופטת אלמגור, אך אני מפנה להחלטת כבוד השופטת צ'רניאק, שניתנה בעניין זה. לגבי החלטת המהנדס מאוגוסט 2010 שאמר אני רוצה לראות את תוכניות הבנייה בד בבד עם ההריסה, שאדע אם אני רוצה לבנות ולהרוס מה תהיה הבנייה העתידית. לדעתי ההחלטה הזו אינה נכונה. לכל בעלים יש זכות להרוס. יורוקום לא הגישו ערר, אלא פעלו בהתאם והגישו בקשה חדשה, שכוללת גם הריסה וגם בנייה עתידית. אז הוועדה המקומית אישרה את שתי הבקשות, אבל קבעה תנאים לבקשה להיתר בנייה, ולהיתר ההריסה לא נקבעו תנאים. מבחינת התנאים, אתמול ביררתי, כולם מולאו למעט תוכנית האיחוד והחלוקה ולמעט אישור המינהל.

"לגבי העיון בתיק הבניין. חברי ביקש לצלמו מכריכה לכריכה. על זה אמרנו לא. יש חוות דעת פנימיות. ביום שנקבע דיון, הוא שלח פקיד מטעמו, עובד הוציא לו את כל המסמכים והוא קיבל את כולם. שום דבר לא הוסתר".

עו"ד עופר נועם, פרקליט יורוקום: "אני חוזר על האמור בתגובת המשיבה שלנו ומצטרף לדברי חברתי. העתירה הזו היא לא עתירה כנגד ההריסה. העותרים לא מעוניינים בבנייה ואין שום זיקה בין מה שהם טוענים לנושא ההריסה. אמר חברי בכנות, הם רוצים לשמור את הבניין הקיים, הם רוצים שטח פתוח לציבור כולו. זה דעתם הסובייקטיבית. זה לא הדעה האובייקטיבית עליה אמונים מוסדות התכנון והבנייה. משנת 94 קיימת תב"ע 390 שמייעדת את הבנייה למגורים, שאושרה במהדורה מורחבת בשנת 2004 – 390א. הייעוד של השטח הוא בהתאם לתב"ע. לא ניתן לקיים שם איצטדיון, המבנים לא מבנים לשימור. סעיף 12 קובע להריסה. לכן הציפיות של העותרים נוגדות את התב"ע.

"בזמנו הוגשו התנגדויות שנדחו כולן. יתרה מזו, יש הסכם עם הפועל ר"ג, שגם לקח זמן להשיג אותו. שילמו להם כסף, הדברים הסתיימו ואין מנדט לדבר בשם הפועל ר"ג. ניתן פסק דין שאושר על ידי בית המשפט המחוזי המאשר את הפינוי. אנחנו פעלנו על פי היתר תקף. הפרשנות שמציע חברי נוגדת את החלטות הוועדה, והיא פרשנות לא תכליתית שיוצרת מעגל שוטה ולא תואמת את התב"ע. לכן אנחנו סבורים שיש לדחות את העתירה. מעבר לזה, העותרים עצמם אומרים שהמצב בלתי הפיך. העתירה, אם תתקבל, אני מפנה למבוא לבקשה לצו ביניים. חברי אומר שהמשיבה 2 גרמה לאיצטדיון נזק בלתי הפיך. אם תתקבל העתירה, לא יהיה שם שטח ציבורי, אלא גל של הריסות שיסכן את הציבור. לפני שהתחילו הליכי ההריסה, מדובר בשטח סגור שלאיש מהעותרים לא היתה גישה. שטח שהוא קניין פרטי של המשיבה 2. למרות שהדגשנו בכל התגובות שלנו, המשיבים לא טרחו לציין את הזיקה שלהם. לכן אני מבקש לדחות את העתירה ולבטל את צו המניעה".

עו"ד בומבך: "אני אענה בקצרה. לעניין טענת חברתי שהפנתה לתב"ע. זה צורף כנספח 17א' לתגובת המשיבה 1. יש את 12.9 ו-.12.10 אני אומר –  אילו נכון מה שאומרת חברתי, אז 12.9 היה צריך להיות בתוך 12.9. 12.10 עניינו איחוד וחלוקה. אם איחוד וחלוקה היה תנאי להיתר בנייה, כמו שאומרת חברתי, היה צריך לכתוב במקום שישה תנאים עוד תנאי אחד. מזה שלא כתבו את התוכנית, גם מהתב"ע, אנחנו למדים שזה לא תנאי למתן היתר בנייה. אם נכון כטענת חברתי, לא היה צריך את 12.9. למה זה מופיע ב-12.9, להגיד שלא רק להיתר בנייה אלא גם להיתר הריסה. מה שאני אומר לא היה צריך לפרש ולנסח את 12.9 כפי שהוא מנוסח. היו מסתפקים בסעיף ג'. למה צריך סעיף מיוחד תנאי למתן היתר? דהיינו לא רק ל-ג' אלא בכלל תנאי למתן כל היתר. לכן הוועדה המקומית בצדק החליטה ב-3.4, ב-15.6 שתנאי למתן היתר גם לבנייה ולהריסה, זה אותה תוכנית חלוקה.

"אני מפנה לנספח 2 לעתירה וגם לנספח 14 לעתירה. בנספח 2 הם אומרים שזה על פי הדרישות לצורך היתר להריסה ולבנייה. צריך לתת את התנאים האלה. ודבר שני הם אומרים שהם דורשים תסקיר סביבתי בטרם מתן היתר להריסה. אם נכון מה שאומרת המשיבה, היא צריכה לבוא ולהגיד שהכל מדובר היתר לבנייה. מה עושה המהנדס? הוא לא אומר את זה, הוא אומר הפוך. אני מפנה לפרוטוקול. אף אחד לא מעמיד אותם על טעותם. יותר מזה, בנספח האחרון ב-.1.9 בין יתר הנימוקים לדיון, שהם דורשים תסקיר סביבתי ותסקיר תעבורתי, עד היום הם לא מקבלים את זה בכלל. אין שום סיבה שהוועדה המקומית תפרש את אותו מסמך בצורות שונות. רשות ציבורית צריכה לשדר ולפעול אותו דבר. יש פה מניעות מצד רשות שלטונית".

עו"ד לרנר: "לגבי 12.9 קודם אמר חברי יש ב-12.9 ושצריך היה למצוא את התנאי גם ב-12.10. כאשר הוברר לו שהתנאי קיים ב-12.10. יש לנו טענה חדשה – למה צריך את 12.9. התוכנית תנאי למתן היתר. המשמעות היחידה שלה היא תנאי למתן היתר על פי התב"ע. היתר הריסה לא צריך תב"ע, אלא אם יש איסור לתב"ע. היתר בנייה צריך להיות תואם תב"ע. לכן  12.9 מתייחס רק להיתר ביניה על פי התב"ע".

עו"ד נועם: "תוכנית איחוד וחלוקה נועדה לקחת 7 דונם מהקניין שלנו ולהעביר לציבור. ואמרו אתה לא תתחיל לבנות לפני שנתת לציבור. זה ההיגיון והוא לא חל בהריסה".

הפסקה ולאחריה:

עו"ד בומבך: "לאחר שהתייעצתי עם העותרים ובשל העובדה שלמעשה ההריסה של המכתש מצויה בשלב מתקדם ונגרם נזק בלתי הפיך, אנחנו מסכימים לדחיית העתירה ללא צו להוצאות".

עו"ד לרנר: "בניגוד להערתו של כבוד בית המשפט, אני סבורה שיש מקרים שלמרות בקשת מגיש ההליך לחזור בו מההליך, בית המשפט יכול ובמקרים מסויימים חייב לדון. אני מציגה שני פסקי דין. בית המשפט העליון אומר שגם כאשר הצדדים אינם מעוניינים בהליכים, בית המשפט יכול להכריע בעניין בנסיבות המתאימות. חלק מהנסיבות המתאימות זה הנזק שייגרם למשיב והשאלות הציבוריות שכרוכות בכך. אני רוצה לומר באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. יש פרסומים בהיקפים מאוד גדולים על אי חוקיות הצו. פרסום ב'ידיעות רמת גן', באינטרנט, שבו מצוטט חברי שאומר שהצו בלתי חוקי. אני מבקשת שביהמ"ש ייתן פסק דין ולו קצר. הוגשו תלונות ואני מגישה תמלול מה-31.8 שבו השתלח אחד מחברי המועצה בראש העיר, בשל מתן היתר בלתי חוקי והישיבה התפוצצה. אני מבקשת הוצאות בהתחשב בזה שהעתירה היתה מופרכת מלכתחילה".

עו"ד נועם: "אנחנו נסכים לדחיית התובענה, ובלבד שיודגש שזה לאחר שנשמעה לגופו של עניין. אנחנו נבקש הוצאות. היינו בשלוש ערכאות, עצרו אותנו בעבודה לתקופה של למעלה משלושה שבועות, עמדו כלים בשטח. אנחנו עומדים על הנזקים שנגרמו לנו כתוצאה מצו המניעה. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתבוע בגין הנזקים עקב צו המניעה, שהוצא ללא כל צידוק".

עו"ד בומבך: "לשאלת בית המשפט, בעקבות החלטת כבוד השופט מלצר הופקדו 20 אלף שקל במזומן. מדובר באנשים שכירים שומרי חוק. לבוא ולהילך אימים על אנשים פרטיים המגישים עתירה ציבורית, זה בדיוק הדבר שדיברה כבוד השופטת בייניש – שמה הם רוצים ששלטון החוק יישמר?".

ב"כ הצדדים: "בנסיבות שנוצרו אנו מבקשים מביהמ"ש ליתן פסק דין בעתירה".

בנקודה זו הסתיים הדיון בבית המשפט והשופט קובי ורדי הודיע כי ייתן את החלטתו בתוך מספר שעות.

כעבור מספר שעות הוגש לבית המשפט הודעה מטעם תושבי בורוכוב: "בהמשך לדיון בעתירה שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד, ונוכח העובדה שבינתיים איצטדיון המכתש נהרס בחלקו הגדול על-ידי המשיבה 2 ונגרם לו נזק בלתי הפיך, מסכימים העותרים כי העתירה שהגישו בתיק זה תידחה. בנסיבות העניין וכן שמאחר שמדובר בעותרים ציבוריים, מבוקש כי העותרים לא יחוייבו בהוצאות משפט".

פסק דין השופט קובי ורדי: "יפה עשו העותרים שבנסיבות העניין לאחר סיום שמיעת העתירה ולאחר שבית המשפט הבהיר להם שהעתירה עומדת להידחות בפסק דין, שכן אין לה כל בסיס וכל ביסוס משפטי, הסכימו לדחיית העתירה. לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת המשיבה 1 וליתן פסק דין מנומק, גם לאור הסכמת העותרים לדחיית העתירה. בנסיבות העניין, בהתחשב באמור לעיל לגבי סיכויי העתירה ובכך שהמשיבות הצטרכו להגיש תגובות לבקשה לצו הביניים, להתייצב לדיון ולטעון את טענותיהן, הן זכאיות להוצאות משפט. ברם, ההוצאות שייפסקו יהיו נמוכות בהרבה מההוצאות שהיו נפסקות במידה והעותרים היו עומדים על קבלת פסק דין מנומק.

"התוצאה הינה שאני דוחה את העתירה, מבטל את הצו הארעי שניתן ומחייב את העותרים לשלם לכל אחת מהמשיבות שכ"ט עו"ד בסך 10,000 שקל. במידה והופקד הסך הנ"ל, שהעותרים היו אמורים להפקיד על פי החלטת בית המשפט העליון בסך 20,000 שקל, יועבר הסכום הנ"ל לב"כ המשיבות לצורך ההוצאות שנפסקו".

פוסט זה פורסם בקטגוריה מצילים את המכתש, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

13 תגובות על החוטא ייצא נשכר

 1. המכתש סוף הגיב:

  עצוב אבל אין יותר מה לעשות. רק לבוא לסיבוב פרידה אחרון

 2. תושבת בורוכוב הגיב:

  לא יודעת מי זו העורכת דין של העיריה אבל היא נשמעת בדיוק כמו אחת שמייצגת דוקא את יורוקום. איפה נשמע דבר כזה שהעיריה הולכת נגד רצון התושבים?
  היא עוד דורשת לתבוע התושבים על הוצאות… גועל נפש.!
  ראש העיר הנמושה חושש מהצל של עצמו ועל כך יתן את הדין בבחירות.
  השכונה שלנו ברובה הגדול תצביע בעד מי שיעמוד מולו ואני מקוה שתכריע גורלו של בן שחר לעוף הבייתה!

  • הנוקמים מהמכתש הגיב:

   את לא מבינה שהיא כנראה קיבלה דירה מאלוביץ
   כמו כל המושחתים של העיריה הסירחונית הזאת
   כולם שם מושחתים כולל השופטים שיושבים בדיונים
   הכל מכור מראש הכל הון = שלטון

 3. soloists1 הגיב:

  יום עצוב לגבעתיים, יום עצוב למכתש, יום עצוב להפועל רמת גן. בן שחר סיים את תפקידו כראש העיר באופן רשמי, והוא כרגע על זמן שאול. אבל מה יוכל לעשות ראש העיר הבא שייבחר, כאשר שכונת בורוכוב כבר תהיה מפוצצת באוכלוסייה, במכוניות, בפקקי תנועה ובזיהום אויר? הוא כבר לא יוכל להחזיר את הגלגל לאחור. זו בכייה לדורות

 4. קשה לצפיה הגיב:

  מבנה בהריסה
  תמונה מזעזעת

 5. ירון בר לב הגיב:

  להתראות נעורים, שלום אהבה. גבעתיים של פעם מתה עם המכתש 

 6. הנוקמים מהמכתש הגיב:

  הכל מכור מראש הון שלטון
  כל האנשים שם כולל מערכת המשפט הם טינופת בני טינופות
  בני בליעל ואני מאחל לכולם סרטן במוח
  חבורה של מושחתים אני מקווה גם שאם יש גיהנום כולכם תשרפו שם

 7. לראש חיריית גבעתיים המושחת הגיב:

  לכל השופטים המלוכלכים שהשתתפו בחגיגת הריסת המכתש
  כולכם סירחונות בני סירחונות ואני מאחל לכם את כל הרע שבעולם
  חבורה של מושחתים מלוכלכים
  ולך אדון ראש חיריית גבעתיים המושחת
  תתחיל לספור את היום עד הבחירות שנעשה הכל
  להעיף אותך בבעיטת וואלה לקיבינימט יחד עם גיסך וכל הגועליציה המצחינה שיש לך
  חתיכת כלומניק אוכל בורקסים כמו חזיר באוטו
  ולאלוביץ הבן כלב סרטן לך ולכל משפחתך

 8. זכרו את הימים האלו,שלא... הגיב:

  תשכחו ותבואו לקלפי ותצביעו בעד הבן ״סחר״ הזה!!!
  כמו שבוחריו של ראש הממשלה מר ביבי נתניהו נוהגים לעשות לאחר שנבחר,מתחילים לבכות כמה שהוא גרוע וכמה הוא מזיק לחלשים!אחהכ באות הבחירות לממשלה והם שוב שמים…?נכון ביבי נתניהו…לא להצביע לבן שחר,ולא משנה למי רק לא לו!

 9. בן שחר לא אשם הגיב:

  אשמים החברים שלו בבית ספר שהיו מביאים לו כאפות בהפסקות עד שנהייה חסר בטחון, חלש ומפחד מהצל של עצמו.
  חפשו מי היו החברים שלמדו איתו ותאשימו אותם שהצמיחו לגוועתיים ראש עיר רפה ועלוב .

 10. אש במכתש הגיב:

  בן שחר בהיסטוריה של העיר גבעתיים הריסת המכתש
  הקדוש יחרט על שמך
  כל הדיבורי סרק שלך על "קיבלתי ירושה"
  "אין מה לעשות" וכל הדבורי בולשיט שלך לא יעזרו
  אתה נתת גושפנקא ורוח גבית להרס המכתש
  בתור ראש עיר היית יכול לעצור את הריסת המכתש
  היום במו ידך חרטת את גורלך כראש עיר על זמן שאול
  אנחנו נעשה הכל בבחירות הבאות לרסק אותך פוליטית
  ונזרוק אותך לאשפתות של העיר גבעתיים המסריחה בדיוק כמוך

 11. אורדון תושב השכונה הגיב:

  היום נסעתי לבית הספר בורוכוב… לימודים… יצאתי מוקדם מהבית לפני 7 וחצי בבוקר הגעתי לצומת בורוכוב וערבי נחל בסביבות עשרה לשמונה…. למה? משאית זבל שגרמה לפקק ברחוב בורוכוב…. לאחר מכן עליתי במעלהרחוב השניים ולפני שלוש משאיות שעוסקות בפינוי הפסולת מהמכתש. מאחר והמשאית לא יכולה לתמרן כניסה חלקה לתוך המגרש… פשוט עמדתי עם רכבי במשךעשר דקות כדי שהן תועלנה להכנס פנימה…. זה עוד בקטנה….. עם הזמן אטצרך לצאת ברבע לשבע על מנת להגיע לערבי נחל ברבע לשמונה
  כולי תקווה שתושבי בורוכוב האדישים יאמרו את מילתם ביום הדין לא כמו מצביעי הליכוד.

  לעצם העניין —- אנחנו משלמים ארנונה גבוהה… העיריה בפירוש הולכת נגד התושבים ומשלמת שכר טרחה לעורכת הדין. בנוסף, אנחנו , התושבים צריכים לשלם 10000 שקלים לעיריה. מה אאחל לאנשי העיריה? תפעילו את הדימיון
  ואף מילה על השופט 😉

 12. קובי ח. הגיב:

  כל שנותר לנו עכשו הוא לדאוג לכך שאדון בן שחר ישלם בכסאו על חטאו בהריסת הבית הקדוש.
  לא יעזור כלום , הריסת המכתש קרתה במשמרת שלו . האיש לא עשה כלום כדי לעצור את רוע הגזירה , רק שלח את הגיס להאשים את כל העולם ,רק לא את עצמם.
  לקראת הבחירות נעמוד כל אוהדי הקבוצה ונפעל להדחתו של האיש שבמשמרתו קרה האסון.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s